Watch the trailer

New stage, Large Hall

Without a Dowry, March 20

Purchase ticketsAleksander Ostrovsky directed py Pyotr Fomenko. Subtitles are available in English, German, French & Russian

Watch the trailer

New stage, Large Hall

A Midsummer Night's Dream, March 26

Purchase ticketsSubtitles are available in English, French & Russian

Watch the trailer

New stage, Large Hall

Wolves and Sheep, March 21

Subtitles are available in English, German, French & Russian

Watch the trailer

Use our state-of-the-art supertitle system

We offer Russian drama that anyone can understand

Watch the live video

New building. Naberezhnaya Tarasa Shevchenko, 29

-7 °C, clear

Traffic — 2
Picture taken: March 18, 2018, 14:45

RuEn
Учреждение, подведомственное Департаменту культуры города Москвы

Next performances

Today, 13:00

New Stage, Small Hall

Purchase tickets

Today, 19:00

Cast

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

Today, 19:00

Cast

New stage, Large Hall

Purchase ticketsor order

Tomorrow, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase ticketsor order

March, 20, 19:00

Cast

Old Stage, Green Hall

March, 20, 19:00

Cast

New stage, Large Hall

Purchase ticketsor order

March, 21, 19:00

New stage, Large Hall

March, 22, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase ticketsor order

March, 22, 19:00

Cast

New stage, Large Hall

Purchase ticketsor order

March, 23, 19:00

Cast

New stage, Large Hall

Purchase ticketsor order

Pyotr Fomenko
Mikhail Krylov
Tagir Rakhimov
Tomas Mockus
Galina Kashkovskaya
Andrei Kazakov
Galina Tyunina
Kirill Pirogov
Andrei Vorobiev
Yevgeny Tsyganov
Vasily Firsov
Madlen Dzhabrailova
Natalia Kurdyubova
Pavel Barshak
Vladimir Svirsky
Yekaterina Smirnova
Sergei Yakubenko
Ivan Verkhovykh
Anatoly Goryachev
Igor Ovchinnikov
Rustem Yuskaev
Valius Tertelis
Stepan Pyankov
Serafima Ogaryova
Oleg Niryan
Oleg Lyubimov
Polina Agureeva
Fyodor Malyshev
Lilia Yegorova
Igor Voinarovsky
Maria Andreeva
Vladimir Toptsov
Vera Strokova
Alexander Michkov
Nikita Tyunin
Monica Santoro
Yelena Voronchikhina
Nadia Mer
Dmitry Zakharov
Ksenia Kutepova
Nikolai Orlovsky
Irina Gorbachyova
Alexei Kolubkov
Yury Butorin
Karen Badalov
Natalia Martynova
Dmitry Rudkov
Ivan Vakulenko
Yury Titov
Roza Shmukler
Yevgeny Kamenkovich
Polina Kutepova
Ambartsum Kabanyan
Dmitry Smirnov
Ilya Lyubimov
Банк ВТБВЭБ — банк развитияVIЮнитексВаш досугАргументы и фактыСтраницы московской театральной жизниСтудия ЛебедеваМегафон